II Etap inwestycji Legnicka Street

Wizualiacje Legnicka Street II

Przedmiotem inwestycji jest 2 etap budowy zespołu mieszkalno-usługowego pod nazwa Legnicka Street we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57-59.

Budowa 2 etapu inwestycji rozpoczęła się 30 marca 2017r. na działce nr 4/23 i obejmuje wybudowanie budynku B i C wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą i terenami zielonymi.